Vit drar och håller remi.

P.A. Larsen 1902

1. Bh7 Den svarta h-bonden kan endast stoppas, om löparen kan komma in på diagonalen a8-h1. 1... Kxd5 1... Ke5 2. d6 h2 3. d7 h1=Q 4. d8=Q Qxh7 (4... Qe1+ 5. Kb3 Qe3+ 6. Bd3 och svart kan inte vinna.) 5. Qxb6 med remi. 2. Bf5! h2 3. Bc8! Kc6 garderar bönderna och förhindrar Lb7. 4. Bg4! Vit ger inte upp. 4... h1=Q 5. Bf3+ Qxf3 Patt. 1/2-1/2 [Kjell Persson]