Svart drar och klarar remi.

Studie av J. Moravec 1925.

1... Bg6 2. Ng5 Bxf5 3. Kxf5 Kg7 och ställningen är remi. 1/2-1/2 [Kjell Persson]