Vit drar och vinner.

1. Bf5+! Enda draget som vinner. 1. Bc6+ leder till remi. T.ex. 1... Kd6 2. Rd4+ Ke5 3. Re4+ Kd6! 4. Rxe3 e1=Q 5. Rxe1 Patt! 1... Kd8 2. Rd4+ Ke7 3. Re4+ Kd8 4. Bd7! e1=Q 5. Bb5 och svart kan inte förhindra Td1 matt. * [Kjell Persson]