Svart drar och vinner.

Reshevsky - Byrne, USA 1973.

1... Qxg2+!! 2. Kxg2 Bxe5+ 3. Kf3 Bxd6 med enkel vinst för svart. 0-1 [Kjell Persson]