Vit drar och håller remi.

Slutspelsträning.

1. Kh2! Alla andra kungsdrag leder till förlust. 1. Kxh3?? Kxh5 2. Kg3 Kg5 3. Kf3 Kf5 4. Ke3 Ke5 Den svarta kungen står framför bonden och har opposition, vilket leder till vinst för svart. 1. h6?? hjälper inte heller. 1... Kxh6 2. Kxh3 Kh5! 3. Kg3 Kg5 4. Kf3 Kf5 5. Ke3 Ke5 och svart vinner. 1... Kxh5 2. Kxh3 Kg5 3. Kg3 Kf5 4. Kf3 Ke5 5. Ke3 Nu har vit opposition med remi som följd. 1/2-1/2 [Kjell Persson]