Vit drar och vinner.

Temat är dragtvång.

1. h4!! Enda draget som vinner. 1... a5 2. h5! Fortfarande enda draget. 2... a4 3. h6! Nu är h-bonden låst och svart har bara tre bondedrag att välja på. 3... a3! ger det segaste motståndet. 3... b5? besvaras med 4. a3! och bondeställningen är i praktiken låst. 4. bxa3! 4. b4?? b5! och svart vinner. 4. b3?? b6! leder till vinst för svart. 5. b4 b5 6. Kc5 Kxe5 7. Kxb5 d4! (7... Ke4? räcker bara till remi. 8. Ka5 d4 9. b5 d3 10. b6 d2 11. b7 d1=Q 12. b8=Q) 4... b5 5. a4 bxa4 6. a3 och svart måste flytta kungen. 1-0 [Kjell Persson]