Vit drar och vinner.

[SHAPIRO 1914]

1. Rd2+! Om tornet i stället attackerar bönderna med Td3, så vinner svart med g2. 1... Kb1 1... Ka3? 2. Rd3+ Kb2 3. Rxg3 h2 4. Rh3 och vit vinner. 1... Ka1? 2. Kb3! och vit mattar med Td1 i nästa drag. 2. Kc3! Kc1 2... Ka1? 3. Kb3! och tornet sätter matt på d1. 2... g2? 3. Rd1+ Ka2 4. Rg1! 2... h2? 3. Rd1+ Ka2 4. Rh1! 3. Ra2! Kd1 3... Kb1? 4. Re2 g2 5. Re1+ Ka2 6. Rg1! 4. Kd3 Den vita kungen närmar sig de svarta bönderna. 4... Kc1 4... Ke1? 5. Ke3 Kd1 (5... Kf1 6. Kf3 Kg1 7. Kxg3 och vit vinner.) 6. Kf3 g2 7. Kf2 och de svarta bönderna faller. 5. Ke3 h2 6. Ra1+ Kb2 7. Rh1 g2 7... Kc3 8. Kf3 8. Rxh2 och vit vinner. 1-0 [Kjell Persson]