Vit drar och vinner.

[Halberstadt 1939]

1. Nb7+ Kb4 A: På 1... Kc6 följer 2. Nd8+ Kb5 (2... Kc7? 3. Ne6+!) (2... Kb6? 3. Ne6! och bonden går i dam med schack.) (2... Kd5? 3. Ne6 och bonden går i dam med schack.) B:På 1... Kc4 följer 2. Nd6+ Kd3 3. Kf6 Bg3 4. Kg5! och vit vinner. C: På 1... Kb6 (eller Kd5 eller Kd4) följer 2. d8=Q+ och vit vinner. 2. Nd6 Be3 3. Nc8 Bf4 4. Nb6 Kc5 5. Nd5! Bg5+ 5... Kxd5? 6. d8=Q+ och vit vinner. 6. Nf6! och den vita bonden går ej att stoppa. 1-0 [Kjell Persson]