1. Vit drar och vinner.

[Centurini 1856]

För att vit ska kunna avancera med sin bonde till e7, måste den svarta löparen drivas undan från både diagonalerna.

1. Be7! Enda draget som vinner. Lf6 räcker bara till remi. 1... Be3 2. Bf8 Även La3 fungerar. 2... Bg5 3. Bg7 Kd6 4. Bf6 Bd2 4... Bxf6? 5. Kxf6 och vit vinner. 5. e7 och vit vinner. 1-0 [Kjell Persson]