Vit drar och håller remi.

Slutspel WP1

1. d6! enda draget som håller remi. 1. Kxd4?? Ke2 2. Ke4 Bxg3 och svart vinner. 1. a5?? Bxg3 2. a6 Bb8 och vits fribonde är stoppad. 1. Kf4 h4 2. a5 Bxg3+ o.s.v. 1. Kf3 d3 2. Kg2 Ke1 3. Kxh2 d2! och svart vinner. 1... exd6 2. Kd3 2. Kxd4 Bxg3 3. a5 d5 4. a6 Bb8 och fribonden är stoppad. 2... Bxg3 3. a5 d5 4. a6 Bb8 5. a7 Bxa7 1/2-1/2 [Kjell Persson]