Vit drar och vinner.

Blathy 1890

Temat är dragtvång.

1. Kd1 1. Kb1? leder till patt efter 1... Bb2 2. d7+ Kxd7 3. b7 Kc7 4. b8=Q+ Kxb8 1... Bb2 1... Kb7?? 2. d7! och vit vinner. 1... Kd7!? 2. b7! och vit vinner. 2. Ke1 Bc1 2... Ba1? 3. Kf1 Bb2 4. Kg2 Bc1 5. Kg1 Bd2 6. Kf1 Bc1 7. Ke1 Bb2 8. Kd1 Ba1 9. Kc1 Bb2+ 10. Kb1 och den svarta kungen måste flytta. 3. Kf1 Bd2 4. Kg2 Be1 5. Kg1! Bd2 5... Bf2+? 6. Kf1! och svart är i dragtvång. 6. Kf1 Bc1 7. Ke1 Bb2 8. Kd1 Ba1 9. Kc1 Samma ställning som utgångsställningen, men svart är vid draget! 9... Bb2+ 10. Kb1 och svart är i dragtvång. 10... Kb7 10... Kd7 11. b7 och vit vinner. 11. d7 och vit vinner. 1-0 [Kjell Persson ]