Svart drar och vinner.

Chekover - Sokolsky, Leningrad 1947

1... Ba6! 2. b5 Bxb5! Uppgivet! 3. Bxb6 Qh1+ 4. Bg1 Rxf3# 0-1 [Kjell Persson]