Åtgärder för att minska risken för smittspridning

Idag 10 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att risken för spridning av Coronasmitta nu anses vara mycket hög. Vi hade frågan uppe på dagens styrelsemöte och diskuterade hur vi i Seniorschack Stockholm bör agera. Vi är fullt medvetna om att Seniorschacks medlemmar i hög grad utgör den främsta riskgruppen. Vi uppmanar därför alla medlemmar att vara noggranna med hygienåtgärder vid våra sammankomster, att tvätta händerna ordentligt, att inte ta i hand när vi hälsar på varandra eller vid matchstart, hosta och nysa i armvecket samt kanske viktigast att stanna hemma om man visar minsta förkylningssymptom. Så länge inte Folkhälsomyndigheten kommer med rekommendationer om att ställa in större evenemang ser vi ingen anledning att avbryta pågående tävlingsverksamhet. Men vi kommer självfallet att följa utvecklingen och vara beredda att omedelbart ändra oss om det är nödvändigt.

Dan Israel, ordförande