Svart drar och vinner.

Diaz - Ruiz, Abierto 2007.

1... Qxc3! och vit gav upp. Efter 2. Qxc3 2. Rfe1 Qxc1 3. Bxc1 o.s.v. 2... Nxe2+ 3. Kh1 Nxc3 4. Bxg7 Nxd1 5. Bxf8 Kxf8 6. Rxd1 är svart pjäs över. 1-0 [Kjell Persson]