Vit drar och vinner.

Elinor Frisk - B. Ankhchimeg, OS i Kanthy-Mansiysk.

1. Qxh6+ Bxh6 2. Rh7# 1-0 [Kjell Persson]