Svart drar och vinner.

Johny Hector - Li Chao, Siegman 2012.

1... Kg7! hotar h6+ följt av Lc8 # 2. Bg4 förhindrar Lc8, men Li Chao spelade 2... f6+ varpå Johny Hector gav upp. Det följer 3. Kh5 3. Kf5? Re5# 3... Re5+ 4. Bf5 Bf3# 0-1 [Kjell Persson]