Svart drar och vinner.

Erik Hedman - Robert Åström, SM 2011

1... Nxe4 hotar både dam och torn samtidigt och tvingar svart till något desperat som t.ex. 2. Rxg7+ 2. Rh3? Qxh4 3. Rxh4 Nxc3 4. bxc3 Rxc3 5. Ra1 och svarts ställning är överlägsen. 2... Kxg7 3. Qxd8 Rfxd8 4. Nxe4 Bxe4 5. Bxe4 och svart är kvalitet över. 0-1 [Kjell Persson]