Svart drar och vinner.

Hendel - Suskevitch, 1956.

1... Rxg3+ 2. Rxg3 Rg8 och vit är tvungen att ge dam för torn. 3. Rxg8 Qxc3 med enkel vinst. 0-1 [Kjell Persson]