Svart drar och vinner.

Karolyi - Röder, Västtyskland 1986.

1... Ng4+ 2. fxg4 fxg4+ 3. Qxf8+ Qxf8+ och svart vinner på sin materiella övervikt. T.ex. 4. Ke3 4. Ke1? Ng3 5. Bd3 Nxh1! 4. Ke2? Ng3+ 5. Kd3 Nxh1! 4... Qf4+ 5. Kd3 Bf5+ 6. Ke2 Ng3+! 0-1 [Kjell Persson]