Vit drar och håller remi.

Kubbel 1914

1. c7!! Enda draget som håller remi. 1. Bb7+? Kb8 2. c7+ Kxb7 och svart vinner. 1... Bb7 tvunget. 1... Bc6? 2. Bf5 Bb7 3. Be4! h1=Q 4. c8=Q# 2. Bf5 h1=Q 3. c8=Q+ Bxc8 4. Be4+ Qxe4 patt. 4... Kb8 5. Bxh1 Kc7 6. Bf3 Kd6 7. Be2 Kc5 8. Bxa6 Bxa6 9. Kxa6 4... Bb7 5. Bxh1 Bxh1 6. Kxa6 med remi. Svarts löpare har fel färg. 1/2-1/2 [nilse@telia.com ]