Vit drar och vinner.

1. e6! enda draget. 1. Kc3? leder till remi. 1... a4 2. e6 a3 3. Kb3 Bh7! 4. f7 Kg7 5. f6+ Kf8 6. Kxa3 Bf5 7. e7+ Kxf7 1... a4 2. Kd1! enda draget. 2. Kc3? leder till remi. 2... a3 3. Kb3 Bh7 4. e7 Bg8+ 5. Kxa3 Bf7 6. Kb4 Be8 7. Kc5 Kg8 8. Kd6 Kf7 2. Kc2? leder också till remi. 2... Bh7! 3. Kb2 Bxf5 4. e7 Bg6 2. Kc1? leder också till remi. 2... a3 3. Kb1 Bh7! 4. e7 Bxf5+ 5. Ka2 Bg6 2... a3 3. Kc1! enda draget. 3... Kh7 3... a2? 4. Kb2 4. Kb1 4. Kc2 är likvärdigt. 4... Kh6 5. Ka1! enda draget. 5. Ka2? leder till remi. 5... Bh7 6. e7 (6. f7 Kg7 7. f6+ Kf8 8. e7+ Kxf7) 6... Bg8+ 7. Kxa3 Bf7 5... a2 6. Kb2! enda draget, a2-bonden är förgiftad. 6. Kxa2? Bh7! 6... Kh7 7. Kxa2 och vit vinner. 7... Kh6 8. Ka3 Kh7 9. Kb4 Kh6 10. Kc5 Kh7 11. Kd6 o.s.v. 1-0 [Kjell Persson]