Svart drar och vinner.

Medina - Tal, Mallorca 1963

1... Qxf3+ 2. Kxf3 Ne3! och vit gav upp. Svarts h-bonde går i dam. 0-1 [Kjell Persson]