Vit drar och sätter matt i två drag.

600MB, Fritz11.ctg, Dell

1. Ra6! bxa6 1... Bf4 eller något annat löpardrag. 2. Rxa7# 2. b7# 1-0 [Kjell Persson]