Svart drar och vinner.

Novotelnov - Averbakh, Moskva 1951.

1... Bxf2+ 2. Qxf2 2. Kxf2? Rf5+ 2... Qxd1+ 3. Rxd1 Rxd1+ 4. Qf1 Ree1 och vit gav upp. 0-1 [Kjell Persson]