Höstturneringen 2020

Höstturneringen är ej ELO-registrerad.

Höstturneringen spelas enligt Bergersystemet där alla möter alla.

Betänketiden är alla drag på 90 min. + 30 sek. per drag från drag 1.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledaren med telefon eller mail:

TÄVLINGSLEDARE: Leif Hållstedt 070-623 64 29.   mailadress: leifhallstedt@dividendum.com

Båda spelarna skall vara inloggade på lichess och spelet går till så att man utmanar en vän på knappen för detta.

Den som utmanar anger tiden 90 minuter och 30 sekunders tillägg. I första hand så spelar vi på onsdagar 13.00. Spelarna kan om så önskas komma överens om annan tidpunkt. Spelaren som utmanar anger vilken färg han har. Vitspelaren föreslås utmana svartspelaren genom att ange namnet på den person som ska utmanas (här ska man ange det användarnamn som motspelaren har i Lichess). Ange att det ska vara ett rankat parti så kommer partiet att rankas enligt Lichess rankingsystem. Motspelaren accepterar utmaningen. Det kommer upp en ruta upp till höger att man har en utmaning och det är bara att acceptera så är spelet igång. Observera att man har en begränsad tid på sig att göra drag 1. Skulle något parti avslutas för att någon missat göra första drag i tid får man göra om utmaningen och det avbrutna partiet räknas inte in i turneringen. Andra tekniska problem med utmaningen såsom om helt fel tid skulle angivits gör också att utmaningen inte räknas med i turneringen t ex om man råkat skriva 9 minuter i stället för 90 minuter. Även då får man göra om proceduren med ny utmaning. Givetvis går det alldeles utmärkt att spela partier i förväg.

Uppstår några problem med spelet ring eller skicka ett SMS till mig. Resultatet av matchen meddelas mig efter avslutat parti. Ansvaret för att meddela resultatet ligger på den som vunnit partiet. Vid remi är det vitspelaren som meddelar mig resultatet. Resultatet kommer att löpande publiceras på vår hemsida genom Kjells försorg. När vi är igång med den här turneringen finns möjligheter att starta flera parallella bergerturneringar om det finns intresse från andra medlemmar i klubben.

Särskiljning

Om flera spelare uppnår samma poäng sker särskiljning på följande sätt:

  1. resultat i inbördes möte.
  2. kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger.
  3. antal vinster.
  4. antal svarta partier.
  5. lottning.

Kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger beräknas genom att addera motståndarens poäng för varje vinst och addera hälften av motståndarens poäng för varje remi.

Vinnaren i Grupp 2 flyttas upp till Grupp 1. Den som kommer sist i Grupp 1 flyttas ned till Grupp 2.Blir det fler grupper gäller samma principer, att vinnaren i Grupp 3 går upp till Grupp 2. Den som kommer sist i Grupp 2 ned till Grupp 3 o.s.v. Övriga personer i grupperna är garanterade en plats i den grupp hen spelat i. Nytillkommande spelare inplaceras i grupper efter deras ELO-rating på vakanta platser.

Lycka till med spelet.

Leif Hållstedt Tävlingsledare

Rondlista och speldagar framgår av nedanstående länkar:

Grupp 1

Grupp 2