Seniorserien vårturnering 2012

Vårturneringen spelas som en Bergerturnering i fyra klasser, där alla möter alla i respektive klass.

Tiden är 2 timmar per spelare och parti. Ett parti kan alltså pågå i maximalt fyra timmar.

Rondfria onsdagar är reserverade för uppskjutna partier. Uppskjutna partier kan även spelas på måndagar, men då måste du meddela Birgit senast torsdag innan. För de som inte spelar uppskjutna partier anordnas snabbschack.

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och tävlingsledaren. Om tävlingsledaren ej är anträffbar, ringer du ordföranden.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledaren med telefon eller mail:   nilse@telia.com

TÄVLINGSLEDARE: Kjell Persson 648 11 96 (hem)  070 293 3266 (mobil)  mailadress: nilse@telia.com
ORDFÖRANDE: Lennart Levin  752 70 01 (hem) mailadress: lennart.levin@tele2.se
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Rondlista och speldagar framgår av nedanstående länkar:

Klass1  1. Leif Gunnarsson 10 p. 2. Mats Bergsten 10 p. 3. Lars-Erik Åberg 7½ p.

Klass2  1. Lars Högselius 8½ p. 2. Lennart Levin 8 p. 3. Per Eklund 7½ p.

Klass3  1. Allan Thomsen 8 p., 2. Heinz Schmidt 7½ p. 3. Jan-Olof Cedergren 7 p.

Klass4  1. Leif Sjölund 9½ p., 2. Lars Persson 9 p. 3. Peter Franck 8 p.

Resultatlista för alla fyra klasserna kan du se här.

Störst ratingförbättring hade Leif Sjölund, som ökade sin rating med 223 p. sammanlagt för vårturneringarna på onsdagar och torsdager.

Särskiljning

Om flera spelare uppnår samma poäng sker särskiljning genom, att resultat mot motståndare med minst antal poäng stryks. Om resultatet fortfarande är lika, stryks resultat mot motståndare med näst minst antal poäng och så vidare tills skillnad uppstår.