Seniorserien vårturnering 2015

Vårturneringen spelas som en Bergerturnering i fyra klasser, där alla möter alla i respektive klass.

Betänketiden är alla drag på 90 min. + 30 sek. per drag från drag 1.

Rondfria onsdagar är reserverade för uppskjutna partier. Uppskjutna partier kan även spelas på måndagar och tisdagar, men då måste du meddela Sonja senast torsdag innan. För de som inte spelar uppskjutna partier anordnas snabbschack.

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och tävlingsledaren. Om tävlingsledaren ej är anträffbar, ringer du ordföranden.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledaren med telefon eller mail:   helge.bergstrom@gmail.com

TÄVLINGSLEDARE: Helge Bergström 076 109 75 05.   mailadress: helge.bergstrom@gmail.com
ORDFÖRANDE: Welam Welamsson  649 86 51 (hem)  mailadress: welam.welamsson@advancedsoftware.se
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Rondlista och speldagar framgår av nedanstående länkar:

För att öppna nedanstående dokument krävs, att du har tillgång till antingen Microsoft EXCEL eller OpenOffice CALC

Klass1   1:a Mihajlo Mirkovic 8½ p., 2:a Christer Larsson 7 p., 3:a Tommy Sjöstrand 6½ p.

Klass2   1:a Einar Häckner 9½ p., 2:a Allan Thomsen 7½ p., 3:a Lars Högselius 7 p.

Klass3   1:a Helge Bergström 10 p., 2:a Welam Welamsson 8 p., 3:a Leif Ljungquist 7 p.

Klass4   1:a Leif Hållstedt 10½ p., 2:a Bo Steiner 8½ p., 3:a Vida Radon.

Uppskjutna partier.  

Resultatlista för alla fyra klasserna kan du se här.

Störst ratingförbättring hade Einar Häckner, som ökade sin rating med 136 p. sammanlagt för vårturneringarna på onsdagar och torsdager.

Särskiljning

Om flera spelare uppnår samma poäng sker särskiljning på följande sätt:

  1. resultat i inbördes möte.
  2. kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger.
  3. antal vinster.
  4. antal svarta partier.
  5. lottning.

Kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger beräknas genom att addera motståndarens poäng för varje vinst och addera hälften av motståndarens poäng för varje remi.