Seniorserien vårturnering 2020

Vårturneringen är ELO-registrerad, men turneringen avslutades efter 6 ronder på grund av coronan.
Resultaten av den avbrutna turneringen är inrapporterade och ingår i ELO-talen för 1:a juni.

Vårturneringen spelas i fyra klasser enligt Bergersystemet där alla möter alla.

Betänketiden är alla drag på 90 min. + 30 sek. per drag från drag 1.

Rondfria onsdagar är reserverade för uppskjutna partier. För de som inte spelar uppskjutna partier anordnas snabbschack.

Uppskjutna partier kan även spelas på Rioträffen på måndagar och fredagar eller i salongerna på tisdagar.

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och tävlingsledaren. Om tävlingsledaren ej är anträffbar, ringer du ordföranden.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledaren med telefon eller mail:   nilse@telia.com

TÄVLINGSLEDARE: Kjell Persson 070 293 32 66.   mailadress: nilse@telia.com
ORDFÖRANDE: Dan Israel  070 281 04 05  mailadress: dan.israel2@icloud.com
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Rondlista och speldagar framgår av nedanstående länkar:

Klass 1  

Klass 2  

Klass 3  

Klass 4A  

Särskiljning

Om flera spelare uppnår samma poäng sker särskiljning i Bergerturneringarna Klass 1-3 på följande sätt:

  1. resultat i inbördes möte.
  2. kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger.
  3. antal vinster.
  4. antal svarta partier.
  5. lottning.

Kvalitetspoäng enligt Sonneborn-Berger beräknas genom att addera motståndarens poäng för varje vinst och addera hälften av motståndarens poäng för varje remi.

I klass 4 sker särskiljning enligt gängse regler för Schweizerturneringar:

  1. kvalitetspoäng
  2. resultat i inbördes möte.
  3. antal vinster.
  4. antal svarta partier.
  5. lottning.