Svart drar och vinner trots 'fel' färg på löparen.

Gunnar Roskvist - Uno Karlsson, SeniorKM_VT2012.

1... Bb3 Enda draget som vinner. I partiet spelades 1... a3? 2. Bb1! och vit klarar remi.T.ex. 2... Kc6 3. Ka6 Bc4+ 4. Ka5 Kd5 5. Kb4! och den svarta bonden är infångad. 2. Kb6 Kd5 3. Kb5 Kxd4 4. Bb1 Kc3 Hindrar vits kung att nå fram till förvandlingsfältet. 5. Ka5 Kb2 6. Be4 a3 och bonden går i dam. 0-1 [Kjell Persson]