Simultanschack med Luis Couso 2012

Fidemästaren Luis Couso (LASK 2270) gästade Seniorschack Stocholm onsdagen den 7:e mars som simultangivare och erbjöd generöst sina motståndare att välja mellan följande förtsta drag: e4, e5 eller Sf3.

Inte mindre än 21 st. seniorer ställde upp som simltantagare och de flesta lyckades bjuda hårt motstånd, men endast en person lyckades besegra Luis, nämligen Onni Aikio.

Följande 8 spelare lyckades dock hålla remi: Lennart Levin, Hans Weström, Börje Ericson, Lars Hörling, Lars Ring, Allan Thomson, Gunnar Axelius och Gunnar Roskvist.

Slutresultatet blev alltså 16 - 5 till Luis.

Foto: Kjell Persson