Vit drar och vinner.

Gorgiev 1930

1. Re1+ 1. Re2+ Kf5 2. Rxe7 Kf6 3. Rf7+ Kxf7 4. b7 Rf6+ 5. Kg5 (5. Kh7? Rf5 med matthot. 6. Kh6 Rb5 7. Ra7 Ke6 och svart vinner.) 5... Rb6 6. Ra7 Rb5+ 7. Kf4 Ke6 med remi. 1... Kf5 2. Rxe7 Kf6! 3. Rf7+! Kxf7 4. b7 Rf6+ 5. Kh7 5. Kh5? Rb6 6. Ra7 Rb5+ 7. Kg4 Ke6 8. Kf4 b3 9. Ra6+ Kd7 (9... Kd5?? 10. Ra5! och it vinner.) 10. Ra1 med remi. 5... Rb6 5... Rf4? med matthot 6. Rf2!! Rxf2 7. b8=Q upphäver matthotet. 6. Ra7 Ke6 7. Ra6!! Rxa6 8. b8=Q och vit vinner. 1-0 [Kjell Persson]