Distriktsmästerskap för seniorer 2012

I Seniorschack Stockholms DM 2012 deltar inte mindre än 60 personer, uppdelade på två klasser, i en Schweizerturnering över 11 ronder.

Tiden är 2 timmar per spelare och parti. Ett parti kan alltså pågå i maximalt fyra timmar.

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och någon av nedanstående tävlingsledare. Telefonnumret till din motspelare kan du se i telefonlistan nedan.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledare med telefon eller via mail.

Särskiljning sker i första hand enligt Modifierad Buchholz (alla motståndares poäng utom det lägsta), i andra hand efter antal vinster och i tredje hand efter antal partier som svart.

Tävlingsledare: Lars-Erik Åberg 643 1239(hem)   mailadress: larabe@telia.com
Biträdande tävlingsledare: Uno Karlsson 628 23 91(hem)   mailadress: mailto:uno.l.karlsson@tele2.se
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Resultat och lottning presenteras numera på den internationella schacksidan CHESSRESULTS

Använd gärna nedanstående genvägar för att komma direkt till Seniorschack Stockholms höstturnering 2012.

Klass 1 (DM)    Distriktsmästare blev Bo Kyhle.

Klass 2  

Telefonlista för höstturneringen 2012.  

Störst ratingförbättring hade Christer Larsson, som ökade sin rating med 164 p. sammanlagt för höstturneringarna på onsdagar och torsdager.

Segrare i de olika ratinggrupperna blev: Uno Karlsson (1), Lars Ring (2), Christer Larsson (3) och Helge Bergström (4).

Partiet mellan Onni Aikio och Roman Agrest utsågs av styrelsen till årets parti 2012. Partiet visar exempel på såväl bra angreppsspel som skickligt försvarsspel och slutade remi. Därför får de båda spelarna dela på priset.

Årets spelare blev Lennart Levin, som erövrade hela 27 poäng i årets alla fyra turneringar sammanlagt.