Distriktsmästerskap 2013

I Seniorschack Stockholms distriktsmästerskap 2013 deltar inte mindre än 70 personer, uppdelade på två klasser.

Klass 1 spelas med Schweizerlottning i 11 ronder med betänketiden 90 min för hela partiet + 30 sekunder per drag från drag 1.

Klass 2 spelas med Schweizerlottning i 11 ronder med betänketiden 2 tim. för hela partiet.

56 personer deltar i Klass 1 och segraren blir Stockholms distriktsmästare för veteraner.

Om flera spelare hamnar på samma poäng tillämpas särskiljning enligt följande:

  1. Kvalitetspoäng beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng undantaget den med lägst poäng.
  2. Inbördes möte
  3. Flest vinstpartier.
  4. Flest svarta partier.

Lottning sker en vecka i förväg med tendenslottning: Ratingdifferens >= 200 poäng ger vinst och < 200 poäng ger remi.

För båda klasserna gäller att uteslutning sker efter tre lämnade W.O. utan giltigt skäl

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och någon av nedanstående tävlingsledare. Telefonnumret till din motspelare kan du se i telefonlistan nedan.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledare med telefon eller via mail.

Tävlingsledare: Lars-Erik Åberg 643 1239(hem)   mailadress: larabe@telia.com
Biträdande tävlingsledare: Bengt Wahlund 0768 50 31 22(mobil)   mailadress: bwahlund@gmail.com
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Resultat och lottning presenteras numera på den internationella schacksidan CHESSRESULTS

Använd gärna nedanstående genvägar för att komma direkt till Seniorschack Stockholms distriktsmästerskap 2013.

Klass 1 (DM)   

Klass 2   

Telefonlista för höstturneringen 2013.  

Ratingförändring Klass 1  

Ratingförändring Klass 2  

Störst ratingförbättring hade Helge Bergström, som ökade sin rating med 226 p. sammanlagt för höstturneringarna på onsdagar och torsdager.

Årets spelare blev Kjell Persson, som erövrade 28 p. sammanlagt i årets alla 4 turneringar.

Segrare i de olika ratinggrupperna blev: Bo Eriksson (1), Anto Repo (2), Gunnar Roskvist (3) och Helge Bergström (4).

Partiet mellan Sven-Gunnar Samuelsson och Olle Ålgars utsågs av styrelsen till årets parti 2013.Priset delas mellan de båda spelarna.

-->