Distriktsmästerskap 2014

I Seniorschack Stockholms DM 2014 deltar inte mindre än 55 personer.

Betänketiden är 90 min för hela partiet + 30 sekunder per drag från drag 1.

Om flera spelare hamnar på samma poäng tillämpas särskiljning enligt följande:

  1. Kvalitetspoäng beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng undantaget den med lägst poäng.
  2. Inbördes möte
  3. Flest vinstpartier.
  4. Flest svarta partier.

Lottning sker en vecka i förväg med tendenslottning: Ratingdifferens >= 200 poäng ger vinst och < 200 poäng ger remi.

Uteslutning sker efter tre lämnade W.O. utan giltigt skäl

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och någon av nedanstående tävlingsledare. Telefonnumret till din motspelare kan du se i telefonlistan nedan.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledare med telefon eller via mail.

Tävlingsledare: Lars-Erik Åberg 643 1239(hem)   mailadress: larabe@telia.com
Biträdande tävlingsledare:    mailadress:
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Ny regel

För rond 8 och/eller rond 9 gäller att spelare kan ta ut “personlig frirond” genom att minst 10 dagar före resp. rond meddela detta. I detta fall deltar inte spelaren i lottningen till berörd rond men får 0,5 matchpoäng utan spel. Fördelen med denna möjlighet, som är internationellt accepterad och alltmer förekommande, är att den reducerar antalet hängmatcher samtidigt som färre spelare påverkas.

För rond 10 och 11 kan ”personlig frirond” ej utnyttjas.

Resultat

Resultat och lottning presenteras numera på den internationella schacksidan CHESSRESULTS

Använd gärna nedanstående genväg för att komma direkt till Seniorschack Stockholms vårturnering 2014.

Klass 1 (DM)   

Telefonlista för höstturneringen 2014.  

Ratingförändring   

Årets spelare blev Per Einar, som erövrade 29 p. totalt i årets alla fyra turneringar.

Störst ratingförbättring hade Karl-Erik Sundberg, som ökade sin rating med 256 p. sammanlagt för höstturneringarna på onsdagar och torsdager.

Segrare i de olika ratinggrupperna blev: Bo Eriksson (1), Miodrag Jeremic (2), Dimiter Konstantinov (3), Bertil Wennström (4) och Karl-Erik Sundberg (5).

Partiet mellan Miodrag Jeremic och Lennart Levin utsågs av styrelsen till årets parti 2014 med motiveringen: 'Ett dramatiskt parti där springargafflarna avlöser varandra.' (Se under fliken PARTIER parti nr. 131.)