Klubbmästerskap 2012

I Seniorschack Stockholms KM 2012 deltar inte mindre än 64 personer, uppdelade på två klasser, i en Schweizerturnering över 13 ronder.

Tiden är 2 timmar per spelare och parti. Ett parti kan alltså pågå i maximalt fyra timmar.

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och någon av nedanstående tävlingsledare. Telefonnumret till din motspelare kan du se i telefonlistan nedan.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledare med telefon eller via mail.

Särskiljning sker i första hand enligt Modifierad Buchholz (alla motståndares poäng utom det lägsta), i andra hand efter antal vinster och i tredje hand efter antal partier som svart.

Tävlingsledare: Lars-Erik Åberg 643 1239(hem)   mailadress: larabe@telia.com
Biträdande tävlingsledare: Uno Karlsson 628 23 91(hem)   mailadress: uno.l.karlsson@tele2.se
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Resultat och lottning presenteras numera på den internationella schacksidan CHESSRESULTS

Använd gärna nedanstående genvägar för att komma direkt till Seniorschack Stockholms vårturnering 2012.

Klass 1 (KM) 1:a Bo Kyhle 11 p. 2:a Tarras Flodmark 10 p. 3:a Bengt Wahlund 9 p. 4:a Roman Agrest 9 p. 

Klass 2 1:a Anto Repo 11½ p. 2:a Åke Gren 9½ p. 3:a Göran Söderlund 8½ p. 4:a Erik Sommarin 8½ p. 

Telefonlista för vårturneringen 2012.  

Ratingförändring Klass 1  

Ratingförändring Klass 2  

Störst ratingförbättring hade Leif Sjölund, som ökade sin rating med 223 p. sammanlagt för vårturneringarna på onsdagar och torsdager.

Segrare i de olika ratinggrupperna blev: Kjell Persson (1), Lars Owe Andersson (2), Miodrag Jeremic (3), Leif Sjölund (4).