Klubbmästerskap 2014

I Seniorschack Stockholms KM 2014 deltar inte mindre än 57 personer.

Betänketiden är 90 min för hela partiet + 30 sekunder per drag från drag 1.

Om flera spelare hamnar på samma poäng tillämpas särskiljning enligt följande:

  1. Kvalitetspoäng beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng undantaget den med lägst poäng.
  2. Inbördes möte
  3. Flest vinstpartier.
  4. Flest svarta partier.

Lottning sker en vecka i förväg med tendenslottning: Ratingdifferens >= 200 poäng ger vinst och < 200 poäng ger remi.

Uteslutning sker efter tre lämnade W.O. utan giltigt skäl

Om du får förhinder till en match skall du snarast meddela motspelaren och någon av nedanstående tävlingsledare. Telefonnumret till din motspelare kan du se i telefonlistan nedan.

Resultat av uppskjutna partier meddelas snarast till tävlingsledare med telefon eller via mail.

Tävlingsledare: Lars-Erik Åberg 643 1239(hem)   mailadress: larabe@telia.com
Biträdande tävlingsledare:    mailadress:
SCHACKSALONGERNA:  668 7877

Ny regel

För rond 8 och/eller rond 9 gäller att spelare kan ta ut “personlig frirond” genom att minst 10 dagar före resp. rond meddela detta. I detta fall deltar inte spelaren i lottningen till berörd rond men får 0,5 matchpoäng utan spel. Fördelen med denna möjlighet, som är internationellt accepterad och alltmer förekommande, är att den reducerar antalet hängmatcher samtidigt som färre spelare påverkas.

För rond 10 och 11 kan ”personlig frirond” ej utnyttjas. Till höstsäsongen 2014 kommer mer specifika regler om tillämpningen av denna regel att framtas.

Resultat

Resultat och lottning presenteras numera på den internationella schacksidan CHESSRESULTS

Använd gärna nedanstående genväg för att komma direkt till Seniorschack Stockholms vårturnering 2014.

Klass 1 (KM)  Bo Kyhle blev årets klubbmästare på samma poäng som Olle Ålgars. 

Telefonlista för vårturneringen 2014.  

Ratingförändring   

Störst ratingförbättring hade Mihajlo Mirkovic, som ökade sin rating med 184 p. sammanlagt för vårturneringarna på onsdagar och torsdager.

Segrare i de olika ratinggrupperna blev: Mihajlo Mirkovic (1), Lars Owe Andersson (2), Lars Ring (3), Anders Hyllengren (4) och Lars-Ivar Juntti (5).