Svart drar och vinner.

Unzicker - Fisher, Varna 1962

1... Rxc3!! och vit gav upp. Om t.ex. 2. Nd4 Rxa1 3. bxc3 exd4 4. Qxd4 Rxe1+ 5. Kxe1 Qxd4 6. cxd4 och svart vinner på sin materiella övervikt. 0-1 [Kjell Persson]