Vit drar och klarar remi.

Wood 1937

1. Kc5 1. b7+?? leder till förlust för vit. 1... Kxa7 2. Kc7 Nb5+ 3. Kc8 Nd6+ och svart vinner. 1... b3 2. Kb4 b2 3. Ka3 b1=R 3... b1=B 4. Kb2! och remi. 4. b7+ Kxa7 5. b8=Q+ Rxb8 1/2-1/2 [Wood]