A47

Anders Flärdh (1157)
Peter Grönberg (1324)

Seniorserien, Klass 3. (9)
2018


Uppskjutet parti från 2018-11-07.

1. d4 Nf6 2. Bf4 Inleder 'London'-varianten ... 2... b6 3. e3 Bb7 4. Nf3 h6 4... Nh5 Det mest aggresiva (och kanske bästa) draget. 5. Bg5 h6 6. Bh4 g5 7. Bg3 Nxg3 8. hxg3 Bg7 9. Bd3 e6 10. Nbd2 d6 11. Qe2 Nd7 12. c3 0-1 (49) Caruana,F (2811)-Nakamura,H (2781) chess.com INT 2018 4... e6 Vanligaste draget 5. Nbd2 5. h3 Draget kommer kanske något tidigt, eftersom det i 'London'-varianten görs för att ge f4-löparen en reträttplats, men Sh5 hotar, och vits svartfältslöpare bör behållas i detta läge. 5. c4 Detta drag är mer aggresivt. c3 är också spelbart. 5... e6 5... e6 LiveBook: 4 Games 6. c3 A47: 1 d4 Nf6 2 Nf3 b6: Torre, London and Colle Systems 6... a5N Öppningsböckerna lämnas ... Bokstaven/notationen 'N' efter draget står för 'Novelty', vilket INTE innebär att detta drag är det bästa, utan endast skall tolkas som att det i öppningsdatabaserna, saknas partier med just denna dragföljd. Tidigare spelat parti: 6... Be7 Troligtvis det bästa draget ... 7. Bd3 d6 8. Bb5+ Nbd7 9. O-O a6 10. Ba4 b5 11. Bc2 c5 12. Nbd2 Qc7 13. Bh2 1/2-1/2 (48) Segovia,M (1505)-Garcia Mandian, B Uruguay 2017 7. a4 En eventuell bondeanstormning på damsidan bör stoppas/försvåras omedelbart. 7... c5 8. Nbd2 Förbinder de vita springarna och håller koll på e4-fältet. 8. Na3 Är ett alternativt drag, med siktet inställt på b6-fältet. 8... Nd5 9. Bh2 Svartfältslöparen går temporärt i ide! 9... Nc6 10. Bd3 Formerar de vita pjäserna för rockad och för ett planerat anfall på svarts kungssida. 10. e4 Ett aggresivare drag, som jag inte vågade mig på ... 10... Nf6 11. d5 exd5 12. exd5 Nxd5 13. Nc4 Nc7 14. Qb3 Vit står nog bättre. 10... cxd4 11. exd4 d4 skall i London-uppställningen alltid slås med e-bonden. 11... Be7 12. O-O|^ Tornet skall också med i anfallet på den svarta kungssidan. 12... Bg5?! 12... O-O 13. Ne4 Inleder den vita offensiven. 13. Nxg5 Är nog ett skarpare drag ... 13... hxg5 14. Ne4 Kf8 13... O-O?! 13... Be7 14. Nfxg5 Svart har rockerat in i svårigheter. 14... hxg5 15. Qh5 Svart står inför flera svårigheter, främst Sf6! men även c4. 15... Nf4?? [#] Ett stort misstag, som innebär matt i 2 drag! 15... f5 Det bästa svarsdraget ... 16. Nxg5 16... Nf6 17. Qe2 Ne7 18. Be5 Ned5 19. Rfe1 Qe8 20. Bb5 Qg6+- Vit står bättre, men partiet är långt ifrån slut. 16. Bxf4 Missar den enkla mattsättningen, men det förändrar inte utgången av partiet. >= 16. Nf6+! gxf6 (16... Qxf6 17. Qh7#) 17. Qh7# 16... gxf4 16... g6 17. Qh6 gxf4 18. Ng5 Qxg5 19. Qxg5 17. Ng5 Uppgivet; 1 - 0. Matt i 2 drag. 17... Re8 En möjlig fortsättning ... 17... f5 18. Qh7# 18. Bh7+ Kh8 18... Kf8 19. Qxf7# 19. Nxf7# 1-0 [Anders Flärdh]