B53

Nils-Åke Malmdin (2230)
Tarras Flodmark (1900)

Veteran NM 2013 (4)
2013


B53: Sicilian: 2...d6: Lines with Qxd4

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Bb5 Bd7 6. Bxc6 Bxc6 7. Nc3 e5 8. Qd3 Sista teoridraget 8... Be7 9. g4 9. O-O Qd7= 9... Nf6 10. g5 Nd7 11. b4 Svart står lite trångt 11. Be3!?= är ett alternativ här! 11... Nb6 12. b5 12. Be3 O-O=/+ 12... Bd7-/+ 13. a4 Be6 13... a6 14. a5 axb5 15. O-O-+ 14. a5 Bc4 15. Qd2 Nd7 16. Ra4 Här kan man prova 16. Nh4!?=/+ 16... Be6 17. Ba3 17. a6 Qc8 18. Nd5 Bxd5 19. exd5 O-O-/+ Svart har tagit över partiet 17... Rc8 18. Nd5 Nc5 19. Bxc5 Rxc5 19... dxc5?! 20. c4= 20. Nxe7 20. c4 Qd7 21. Qd1 O-O-/+ 20... Kxe7 21. O-O Qc7 22. b6? Bättre är >= 22. Rc1-/+ 22... axb6-+ Svart har avgörande fördel 23. axb6 Qxb6 23... >= Qc6 är en bättre ide'! 24. Ra7 Qxe4-+ 24. Rb4 Qc6 25. Rfb1 b5 26. Ne1 Rb8 27. f3 Rc4 28. R4b2 28. Rxc4 Qxc4 29. Ra1 d5-/+ 28... d5-+ 29. exd5 Bxd5 30. Qe3 f6 31. Kf2? 31. Rb3-+ 31... Rc3 32. gxf6+ 32. Qe2-+ 32... gxf6 33. Qh6 33. Nd3 hopplöst är även 33... Rxc2+ 34. Kf1-+ 33... Qc5+ 34. Ke2 34. Kf1 Bc4+ 35. Nd3-+ 34... Bc4+ 35. Kd2 Qd4+ här skulle jag hittat ett snyggt tornoffer med 35... Qf2+ 36. Kxc3 Qd4+ 37. Kb4 Be6+ 38. c4 Qxc4+ 39. Ka3 Ra8# 36. Kc1 36. Nd3 Rxd3+ 37. cxd3 Qxd3+ 38. Kc1 Qf1+ 39. Kc2 Bd3+ 40. Kb3 Bc2+ 41. Rxc2 Qxb1+ 42. Kc3 Rc8+ 43. Kd2 Rxc2+ 44. Kd3 Qb3+ 45. Ke4 Rc4+ 46. Kf5 Qb1# Houdinis påhitt! 36... Rd8 37. Rxb5 Bxb5 38. Rxb5 Qe3+ 38... >= Re3 Det börjar luta åt svart seger 39. Qg7+ Ke6 40. Qg4+ Qxg4 41. fxg4 Rxe1+ 42. Kb2 Rh1-+ 39. Qxe3 Rxe3 40. Nd3 Rxf3 41. Nc5 41. Rb7+ ändrar inget! 41... Kd6 42. Rb4 Kd5-+ 41... Kf7 41... f5 might be the shorter path 42. h4-+ 42. Rb7+ Kg6 43. h4 43. Ne6 cannot undo what has already been done 43... Rf1+ 44. Kb2 Rd2-+ 43... Rc8 43... h5!? ännu bätte verkar 44. Rb4-+ 44. Ne4 Rf4 45. Nd6 Rc6 46. h5+ hämdschack! 0-1 [Houdini 3 x64 (30s)]