SeniorSchack Stockholm Blixt och snabbschack 2021.

SrS Blixt den 7:e oktober 2021

						
				
1	Sven-Gunnar Samuelsson
2	Onni Aikio
3	Veine Gustavsson

Totalt 10 deltagare

SrS Blixt den 4:e november 2021

						
				
1	Veine Gustavsson  
2	Lennart Gunnarsson
3	Göran Björkdahl

Totalt 9 deltagare