SCHACKREGLER

Får man ta kungen? är en vanlig fråga i samband med schacktävlingar.

Svaret är: Nej och vad som ska hända vid ett regelstridigt drag kan man läsa i FIDEs schackregler gällande från 1:a januari 2018 i översättning av Ola Winfridsson.

Det beror på vilken typ av parti det är:

Vid andra förseelsen har motståndaren rätt att kräva vinst förutsatt att motståndaren har mattsättande material, annars blir det remi.

Hur länge ska man behöva vänta på en motståndare, som inte kommer till matchstart?

Av paragraf 6.6 framgår att: En spelare ska förlora partiet, om han anländer till schackbrädet efter utsatt tid, såvida inte domaren eller tävlingsledningen bestämmer annorlunda. I Seniorschack Stockholm tillämpar vi en halvtimme.

För onsdagar gäller även: Tävlingsregler för seniorserien

För torsdagar gäller även: Tävlingsregler för KM och DM.