A00

Miodrag Jeremic (1679)
Arne Jansson (1598)

SSV_VT09 (11)
Stockholm, 2009


319MB, Fritz11.ctg, Hp 9744

1. a4 Vit vill med detta drag markera att han vill komma ifrån den gängse öppningsteorien. 1... e5 2. d3 d5 3. Nf3 Nc6 4. g3 Nf6 5. Bg2 Be7 6. O-O O-O 7. c3 b6 8. Nbd2 Bb7 9. b4 hotar b5 och slag på e5 9... Qd7? 9... Bd6 var nödvändigt för att gardera e5 10. b5 Na5 11. Nxe5 Qe6 12. d4 Ne4 13. Qc2 Nd6 14. Nb3 f6? 14... Nac4 var ett bättre alternativ. Nu får svart en dålig dubbelbonde på a-linjen. 15. Nxa5 bxa5 16. Nd3 Nc4 17. Nc5 Bxc5 18. dxc5 c6 19. e3? 19. e4 dxe4 20. Qxe4 Qxe4 21. Bxe4! var betydligt starkare för vit 19... Qe7 20. Qd3 Qxc5 svart tar tillbaka bonden och är med i matchen igen. 21. Qd4 Qxd4 22. cxd4 cxb5 23. axb5 Rad8 24. Rd1 Bc8 25. Ba3 Rfe8? 25... Rf7 med gardering av a-bonden var bättre. 26. Rdc1 Be6 27. Bc5 Rd7 28. e4 dxe4 29. Bxe4 hotar Lc6 med kvalitetsvinst 29... Rc8?? Det svårfunna 29... Nd2 30. Bc6 Nb3! ger tillbaka kvaliteten. 30. Bc6! Rf7? 30... Rdd8 31. Bxa7 gör att svart kommer något billigare undan, men vits ställning är överlägsen. 31. d5!! och både springare och löpare står i slag. 31... Rxc6 32. dxc6 och svart gavupp. Det kan följa 32... g6 33. Bxa7! Rxa7 34. Rxc4 Bxc4 35. b6 och vits fribönder går ej att stoppa 1-0 [Kjell Persson]