B01

Mats Jonsson (1608)
Juoko Tähti (1898)

SSV_HT11
Stockholm, 2011


319MB, Fritz11.ctg, Hp 9744

1. e4 d5 inleder den Skandinaviska spelöppningen. 2. exd5 Qxd5 3. d4 Här är 3. Nc3 vanligare med hot på damen. 3... Nc6 4. Be3 Bf5 4... e5 5. Nc3 Bb4 är teori. 5. c4 5. Nc3 Qd6 6. Nf3 är bättre för vit. 5... Qa5+ 6. Nc3 Nb4 7. Rc1 O-O-O 8. Nf3 f6? förhindrar Se5 med gaffelhot på f7, men svart borde tänka på pjäsutveckling i stället för bondeflytt här. 8... Nf6 9. Ne5 Bg6 10. Qb3 e6 ger svart möjlighet till pjäsutvecklingen. 9. Be2 e5 10. d5 Nxa2! Ser farligt ut, men är O.K. 11. Ra1 Nxc3 12. Rxa5 Nxd1 13. Kxd1 13. Bxd1?? fungerar inte på grund av 13... Bb4+ som vinner kvalitet. 13... a6 14. Kc1 Bb4 15. Ra4 a5 16. Bd2! framtvingar löparbyte och försvagar svarts kungsställning. 16... b5 17. cxb5 Rxd5 18. Bxb4 axb4 19. Bc4 Rc5 20. b3 Bd7 21. Rxb4 Kb7 22. Rd1! Be6 23. Rd8 och svart är hårt pressad. Tornet på h8 tar lång tid att utveckla och tornet på c5 är orörligt. 23... h5 24. Kb2 Rxc4 Svart tvingas ge kvalitet. Efter 24... Bxc4 25. bxc4 blir det svarta tornet instängt på c5. Det hotar Sd2..Sb3 25. bxc4 Rh7 26. Nd2 f5? 26... Ne7 27. Re8 g6 är inte så mycket bättre för svart. 27. Nb3 Bf7 och svart är förlorad. 28. Nc5+! Kb6 29. Nd7+ Uppgivet! Det blir matt i två drag t.ex. 29... Ka5 eller 29... Kb7 30. Rb8+ Ka7 31. Ra4# 30. Ka3 Bxc4 31. Ra8# 1-0 [Kjell Persson]