A22

Gunnar Roskvist
Arne Malmqvist

Harlösa memorial 1985
Stockholm, 2008


319MB, Fritz11.ctg, Hp 9744

1. e4 e5 2. c4 Nf6 3. Nc3 Bc5 4. Be2 d6 5. Bf3!? Sådant hyss som skogsharen gillar. 5... Nc6 6. Nge2 Ng4 7. Bxg4 Bxg4 8. f3 Bh5 9. d3 Qh4+ 10. Ng3 O-O 11. Qd2 Nd4 12. Nce2 a5 13. Nxd4 Första pjäsen för dam 13... Bb4 Smaskens! 14. Ndf5 Ganska naturligt att haren kunde sprätta iväg med ett tvärt sidokast 14... Bxd2+ 15. Bxd2 Andra pjäsen som erhålles för damen 15... Qd8 Damen lämnade snabbt (även med harars mått mätt) platsen. damens fart uppmättes till drygt 50 km/h Det fanns t.o.m. uppgifter på att toppfarten skulle ha legat på 70 km/h 16. Nxh5 tredje pjäsen för dam. 16... g6 Att överrumpla två harar på samma gaffel ser lättare ut än det är. Blir inte haren tagen med överrumpling, har den god chans att hinna undan med ett bedrägligt avhopp. 17. Nh6+ Kh8 18. Ng3 Qd7 19. O-O f5 20. exf5 gxf5 21. f4 Rae8 22. fxe5 dxe5 23. Nhxf5 Denna s.k. lycka visar att den avlägsne haren föredrar att återvända till precis samma vittringsställe där den var för en stund sedan. Kanske inrättar den slutligen en daglega (= viloställe under dagen) under någon buske i närheten... 23... Rf6 24. Bc3 Lika effektivt i dagsljus som på kvällen. 24... Kg8 25. Rf3 Qe6 26. Raf1 Ref8 27. d4 Löparen föredrar att "missa" första försöket och vänta till nästa varv. 27... e4 En chansning 28. Nh6+ Efter sitt sjunde hopp fick haren en daglega. 28... Kh8 29. Rxf6 Rxf6 30. Rxf6 När tornet vaknar får löparen vila. 30... Qe7 ju 31. d5 Qc5+ 32. Rf2+ När tornet somnar, så vaknar löparen, sa haren i busken. 1-0 [Gunnar Roskvist]