Spela schack på dagtid fyra dagar i veckan. Hitta hit.

 NYHETER   ARKIVET    PROGRAM    PARTIER    PROBLEM    RATING    REGLER    KLUBBEN     ALLSVENSKAN 
 SENIORSERIEN   KLASS 1   KLASS 2   KLASS 3   KLASS 4   Sthlm._M_V60+    BLIXT    LAG-DM    MATRIKEL  

Seniorschack spelas på tisdagar, onsdagar och torsdagar i Schacksalongerna på Ringvägen 9C (T-bana Zinkensdamm), samt på måndagar och fredagar på Rioträffen på Sandhamnsgatan 4 (T-bana Gärdet), där schackintresserade seniorer samlas till en trevlig och kamratlig samvaro med många spännande schackpartier och utvecklande seminarier samt spännande simultanschack. Vill du bli medlem? Hör av dig till tävlingsledare eller kontaktperson enligt nedan eller kom till klubblokalen nästa tisdag, onsdag eller torsdag.


 MÅNDAGAR  ONSDAGAR 11:00  TORSDAGAR 11:00
SCHACKTRÄNING SERIESPEL STOCKHOLMSMÄSTERSKAP
Kontaktperson: Welam Welamsson
tel. nr. 08-649 8651 (hem)
welam.welamsson@advancedsoftware.se
Tävlingsledare: Helge Bergström
tel. nr. 070-926 31 26
helge.bergstrom@gmail.com
Tävlingsledare: Mats Bergsten
tel. nr. 0176-26 13 76
mats.bergsten@gmail.com
Schackinstruktion och fritt spel. Bergerturnering i fyra klasser. Schweizerturnering med alla i en klass.
  Stockholmsmästerskapet Veteran 60+ 2018
  09:00 - 09:55 Morgongruppen. Rondlista Klass 1
  10:00 - 12:00 Schackträning. Rondlista Klass 2
  12:00 - Fritt spel. Rondlista Klass 3
  Rondlista Klass 4
Se vidare under fliken  PROGRAM       Tävlingsregler för seniorserien.
 

Spel på Rioträffen (Sandhamnsgatan 4). Hitta till Rio.

Rioträffen håller öppet för Seniorschack Stockholms medlemmar på Måndagar kl. 9:00 - 13:00 och på Fredagar kl. 9:00 - 15:00

Du hittar enklast till Rioträffen genom att ta T-banan till station Gärdet och följa vidstående karta.

Här pågår teori och träningsverksamhet samt spontanschack och uppskjutna partier.

Nyheter

  Bengt Hammar vann avslutningsblixten den 12:e december.

  Medlemsenkät om SrS verksamhet 2019.

Tävlingskommittén har sammanställt en enkät med frågor om verksamheten för 2019. Det är ett antal enkla ja/nej frågor eller kryssalternativ. Enkäten tar max 5 minuter. Observera att enkäten inte är någon definitiv anmälan till aktiviteter. Och du kan vara anonym om du så önskar. På slutet finns det en öppen fråga. Där kan du skriva vad du vill om verksamheten i Seniorschack Stockholm. Vänligen besvara frågorna så fort som möjligt så kan vi diskutera utfallet på höstavslutningen på onsdag

  Spelprogram för seniorserien våren 2019.

  Hans Rånby blev årets spelare 2018.

  Kallelse till årsmöte onsdagen den 30:e januari 2019 kl. 11:00.

   Förslag till dagordning på årsmötet.

  1. Verksamhetsberättelse 2018
  2. Budget för 2019.
  3. Slutrapport från arbetsgruppen för medlemsavgifter och aktiviteter för SrS.

  Ratinglista för december 2018.

  Peter Silins vann höstens seniorserie.

  Johny Wieweg vann Göstas minnesturnering.

  Bo Kyhle blev Stockholms Veteranmästare i klassen V60+.

  Protokoll från styrelsemöte den 15:e november.

  Slutrapport från arbetsgruppen för medlemsavgifter och aktiviteter för SrS.

  Seniorschack Stockholms GDPR-policy.

Klubbavgifter för 2019.

Medlemsavgiften bestäms på årsmötet den 30:e januari.

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften höjs med 50:- enligt nedanstående.

Årsavgift:1150:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift:  850:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2019.

Klubbavgifter för 2018.

Årsavgift:1100:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift:  800:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2018.

Årsavgift för passiv medlem är 400:- Passiv medlem har tillträde till lokalen i Rioträffen och Schacksalongerna på de tider klubben disponerar lokalen i fråga. Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i tisdagsverksamheten, klubbens vår- och höstturneringar eller i KM i blixt och snabbschack.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038 senast den 15:e februari.

Dagens kombination

Klicka på länken ovan och försök lösa dagens kombination. Det finns tre svårighetsgrader: EASY, MEDIUM och HARD.

Schacklänkar

Stockholms Schackförbund Schackcentralen
Svenska schackbutiken Schackhandeln
Korrschack 1 Korrschack 2
Caissa's web Internet Chess Club
Nalimovs slutspelsdatabas Schacksnack
Sveriges Schackförbund Schack-SM i Ronneby 2018
Inte bara schack ChessBomb

Senast uppdaterad:2018-12-18
Webmaster Kjell Persson