seniorschackstockholm

 NYHETER   ARKIVET    PROGRAM    PARTIER    PROBLEM    RATING  REGLER    KLUBBEN     ALLSVENSKAN 1 
 MIDVINTERTURN. 2021    GRUPP 1   GRUPP 2   BLIXT 2019     MATRIKEL    ALLSVENSKAN 2 

Årsmötet och inbetalning av medlemsavgiften för 2021 skjuts upp!

Styrelsen för Seniorschack Stockholm har beslutat att skjuta upp årsmötet, tills hälsoläget tillåter att vi kan träffas fysiskt (=på Salongerna) igen. Vår bedömning är, att alltför många medlemmar inte skulle kunna delta på ett digitalt årsmöte, och att det därför skulle innebära allvarliga inskränkningar i föreningsdemokratin. Därmed vet vi inte heller, när medlemsavgiften för 2021 kan fastställas. Vi räknar med att den maximalt blir hälften av årets avgift, men kan mycket väl bli lägre, beroende på hur omfattande vår verksamhet kan komma att bli under våren. Avvakta därför med att betala in medlemsavgiften för 2021, tills besked läggs ut på denna sida.


Seniorschack spelas på tisdagar, onsdagar och torsdagar i Schacksalongerna på Ringvägen 9C (T-bana Zinkensdamm), samt på måndagar och fredagar på Rioträffen på Sandhamnsgatan 4 (T-bana Gärdet), där schackintresserade seniorer samlas till en trevlig och kamratlig samvaro med många spännande schackpartier och utvecklande seminarier samt spännande simultanschack. Vill du bli medlem? Hör av dig till tävlingsledare eller kontaktperson enligt nedan eller kom till klubblokalen nästa tisdag, onsdag eller torsdag. Under fliken PROGRAM (ovan) kan du se vilka dagar det pågår verksamhet i lokalerna.
          OBS! På grund av coronan håller ovanstående lokaler stängt t.o.m. 31:a mars 2021. OBS!
Klubben har dock digital verksamhet via Lichess på onsdagar och torsdagar enligt nedan, samt distansutbildning under ledning av PO Hesselborn.
 MÅN-/TISDAGAR  ONSDAGAR 13:00  TORSDAGAR 11:00
FÖRELÄSNINGAR SERIESPEL SNABBSCHACKTURNERINGAR
Kontaktperson: Dan Israel
dan.israel2@icloud.com
Tävlingsledare: Leif Hållstedt
tel. nr. 070-623 64 29
leifhallstedt@dividendum.com
Tävlingsledare: Björn Löwgren
tel. nr. 070-990 30 00
Bjorn@Lowgren.eu
Schackinstruktion och fritt spel. Bergerturnering i flera klasser
med betänketiden 90 min. + 30 sek./drag.
Schweizerturnering med alla i en klass
med betänketiden 7 min. + 3 sek./drag.
  Midvinterturneringen 2021
  Telefonlista för vinterturneringen.
  13:00 - 15:00 Distansundervisning. Lichess
 
 
Se vidare under fliken  PROGRAM    
 

Spel på Rioträffen (Sandhamnsgatan 4). Hitta till Rio.

OBS! RIOTRÄFFEN STÄNGS TILLS VIDARE PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET

Rioträffen håller öppet för Seniorschack Stockholms medlemmar alla vardagar i veckan Måndagar - Fredagar kl. 9:00 - 15:15

Du hittar enklast till Rioträffen genom att ta T-banan till station Gärdet och följa vidstående karta.

Här pågår teori och träningsverksamhet samt spontanschack och uppskjutna partier.

Följande regler gäller för spel på Rio: Regler för spel på Rio.

Nyheter

  Vrillestad vann torsdagens(4/3) snabbschack 7+3 på Lichess.  

  Protokoll från styrelsemöte nr. 2 den 18:e januari 2021.  

  Nästa distansundervisning blir tisdagen den 9:e mars kl. 13:00 med Bengt Hammar.  

  Bidrag från äldrenämnden i Stockholms stad.

         Äldrenämnden i Stockholms Stad har beviljat Seniorschack Stockholm ett bidrag under 2021 på 66.500 Kr.
         Tillskottet ger oss en möjlighet att sänka medlemsavgiften ytterligare.

  Onsdagen den 13:e januari startade vi en midvinterturnering med långpartier på Lichess.  

  Styrelsebeslut angående årsmöte och medlemsavgift 2021.  

  Inbjudan till Stockholmsmätserskapet 2021 i april-maj.  

  Inget schackspel på salongerna för Seniorschack Stockholm fram t.o.m. 31:a mars 2021  

  På torsdagarna börjar spelet numera kl. 11:00.

      Vi spelar 7 min. + 3 sek./drag på Lichess i två timmar. Om du har ett pågående parti när tiden går ut, så kan du spela
      färdigt partiet, men resultatet räknas inte. Därför kan det vara taktiskt klokt att ta remi strax innan tiden går ut.

Medlemsavgifter för 2021.

Medlemsavgiften för 2021 fastställs senare på grund av rådande pandemi.

Medlemsavgifter för 2020.

Årsavgift:1190:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift:  850:-för de som betalar förbundsavgiften via annan Stockholmsklubb.
Årsavgift:  950:-för den som har sin huvudklubb i ett annat distrikt än Stockholm.
Halv årsavgift:  425:- för ny medlem som börjar på hösten.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2020.

Årsavgift för passiv medlem är 425:- Passiv medlem har tillträde till lokalen i Rioträffen och Schacksalongerna på de tider klubben disponerar lokalen i fråga. Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i KM i blixt och snabbschack.

Medlemsavgifterna fasställdes slutgiltigt av medlemmarna på årsmötet torsdagen den 30:e januari 2020.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038 i samband med anmälan till vårturneringarna.

Dagens kombination

Klicka på länken ovan och försök lösa dagens kombination. Det finns tre svårighetsgrader: EASY, MEDIUM och HARD.

Schacklänkar

Stockholms Schackförbund Schackcentralen
Svenska schackbutiken Schackhandeln
Korrschack 1 Korrschack 2
Caissa's web Internet Chess Club
Nalimovs slutspelsdatabas Schacksnack
Sveriges Schackförbund Schack-SM i Ronneby 2018
Inte bara schack ChessBomb

Senast uppdaterad:2021-03-05
Webmaster Kjell Persson