Seniorschack Stockholm (SrS)

Schackklubben Seniorschack Stockholm bildades år 2012 genom en sammanslagning av de två klubbarna Sirius Schacksällskap och Stockholms Schackveteraner. Här kan du se vad Seniorschack Stockholm kan   erbjuda.  

Klubbens oficiella mailadress är: seniorschack.stockholm@gmail.com

Klubbens   stadgar   och verksamhet antogs på SrS första   årsmöte   den 12:e januari 2012.

Blankett för att ge annan klubbmedlem   fullmakt   att rösta på årsmötet.

Blankett för registrering av   nya medlemmar.  

Blankett för   byte av huvudklubb.  

Information om Seniorschack Stockholms   GDPR-policy.  

Rondlistor:  4 - 24 deltagare.  

Klubbens dokument från 2024.

Klubbavgifter för 2024.

Årsavgift: 640:- för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 300:- för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2024.

  Protokoll från årsmöte den 5 mars 2024.  

  Kallelse till årsmöte tisdagen den 5 mars kl. 11:00 i salongerna.  

       Förslag till dagordning.

 1. Verksamhetsberättelse för år 2023.
 2. Verksamhetsplan för år 2024.
 3. Resultaträkning för 2023.
 4. Balansräkning för 2023.
 5. Budget för 2024.
 6. Valberedningens förslag.
 7. Revisionsberättelse för 2023.

  Styrelsemöte nr. 4 den 17 april 2024.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 14 februari 2024.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 15 januari 2024.  

Klubbens dokument från 2023.

Klubbavgifter för 2023.

Årsavgift: 640:- för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 300:- för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2023.

  Protokoll från årsmöte den 21:a februari 2023.  

  Kallelse till årsmöte tisdagen den 21 februari kl. 11:00 i salongerna.  

       Förslag till dagordning.

 1. Verksamhetsberättelse för år 2022.
 2. Verksamhetsplan för år 2023.
 3. Resultaträkning för 2022.
 4. Balansräkning för 2022.
 5. Budget för 2023.
 6. Valberedningens förslag.
 7. Revisionsberättelse för 2022.

  Styrelsemöte nr. 7 den 20 november 2023.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 20 oktober 2023.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 20 september 2023.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 18 april 2023.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 15 mars 2023.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 21 februari 2023.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 16 januari 2023.  

Klubbens dokument från 2022.

  Förtroendevalda för verksamhetsåret 2022.  

Klubbavgifter för 2022.

Årsavgift:440:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 100:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2022.

  Styrelsemöte nr. 12 den 12:e december 2022.  

  Styrelsemöte nr. 11 den 17:e november 2022.  

  Styrelsemöte nr. 10 den 20:e oktober 2022.  

  Styrelsemöte nr. 9 den 14:e september 2022.  

  Styrelsemöte nr. 8 den 10:e augusti 2022.  

  Styrelsemöte nr. 7 den 25:e maj 2022.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 28:e april 2022.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 24:e mars 2022.  

  Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8:e mars 2022.  

  Protokoll från årsmöte den 8:e mars 2022.  

  Kallelse till årsmöte tisdagen den 8:e mars 2022 kl. 11:00 i salongerna.  

       Förslag till dagordning.

 1. Verksamhetsberättelse för år 2021
 2. Verksamhetsplan för år 2022
 3. Resultaträkning för 2021.
 4. Balansräkning för 2021
 5. Budget för 2022.
 6. Valberedningens förslag.
 7. Revisionsberättelse för 2021.

  Styrelsemöte nr. 3 den 14:e februari 2022.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 27:e januari 2022.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 17:e januari 2022.  

Klubbens dokument från 2021.

  Styrelse, tävlingskommitté, revisor och valberedning 2021.  

Klubbavgifter för 2021.

Årsavgift:440:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 100:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2021.

  Styrelsemöte nr. 10 den 30:e november 2021.  

  Styrelsemöte nr. 9 den 26:e oktober 2021.  

  Styrelsemöte nr. 8 den 28:e september 2021.  

  Årsmötesprotokoll från årsmötet den 2:a september 2021.  

  Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2:a september 2021.  

  Kallelse till årsmöte torsdagen den 2:a september 2021.  

       Förslag till dagordning.

 1. Verksamhetsberättelse för år 2020
 2. Verksamhetsplan för år 2021
 3. Resultaträkning för 2020.
 4. Balansräkning för 2020
 5. Budget för 2021.
 6. Valberedningens förslag.
 7. Motion från Matts Rydin

  Styrelsemöte nr. 6 den 17:e augusti 2021.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 20:e maj 2021.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 16:e april 2021.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 16:e mars 2021.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 18:e februari 2021.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 19:e januari 2021.  

Klubbens dokument från 2020.

  Styrelse, tävlingskommitté, revisor och valberedning 2020.  

Klubbavgifter för 2020.

Årsavgift:1190:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 850:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.
Årsavgift:  950:-för den som har sin huvudklubb i ett annat distrikt än Stockholm.
Halv årsavgift:  425:- för ny medlem som börjar på hösten.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2020.

Årsavgift för passiv medlem är 425:- Passiv medlem har tillträde till lokalen i Rioträffen och Schacksalongerna på de tider klubben disponerar lokalen i fråga. Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i KM i blixt och snabbschack.

Medlemsavgifterna fasställdes slutgiltigt av medlemmarna på årsmötet torsdagen den 30:e januari 2020.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038. Nytt för i år är att medlemsavgiften måste betalas innan du anmäler dig till en turnering.

  Styrelsemöte nr. 11 den 15:e december 2020.  

  Styrelsemöte nr. 10 den 24:e november 2020.  

  Styrelsemöte nr. 9 den 26:e oktober 2020.  

  Styrelsemöte nr. 8 den 22:a september 2020.  

  Styrelsemöte nr. 7 den 17:e augusti 2020.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 12:e juni 2020.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 13:e maj 2020.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 14:e april 2020.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 10:e mars 2020.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 11:e februari 2020.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 30:e januari 2020 (konstituerande).  

  Årsmötesprotokoll 2020.  

  Kallelse till årsmöte torsdagen den 30:e januari 2020.  

       Förslag till dagordning.

 1. Verksamhetsberättelse 2019
 2. Resultat och balansräkning 2019.
 3. Revisionsberättelse
 4. Budget för 2020.
 5. Valberedningens förslag
 6. Motion 1
 7. Motion 2
 8. Styrelsens kommentar till Motion 1.
 9. Styrelsens kommentar till Motion 2.
 10. Förslag till nya stadgar.
 11. Fullmakt

Klubbens dokument från 2019.

  Styrelse, tävlingskommitté, revisor och valberedning 2019.  

Klubbavgifter för 2019.

Årsavgift:1150:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 850:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.
Halv årsavgift:  405:- + ev. ELO-avgift 340:-för ny medlem som börjar på hösten.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2019.

Årsavgift för passiv medlem är 400:- Passiv medlem har tillträde till lokalen i Rioträffen och Schacksalongerna på de tider klubben disponerar lokalen i fråga. Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i KM i blixt och snabbschack.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038. Nytt för i år är att du måste betala medlemsavgiften innan du anmäler dig till vårturneringen.

  Styrelsemöte nr. 7 den 13:e nov 2019.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 23:e okt 2019.  

  Rapport från extra medlemsmöte den 17:e sept 2019.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 6:e sept 2019.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 6:e maj 2019.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 16:e april 2019.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 14:e mars 2019.  

  Årsmötesprotokoll 2019.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 23:e januari 2019.  

  Kallelse till årsmöte onsdagen den 30:e januari 2019 kl. 11:00.

   Förslag till dagordning på årsmötet.
 1. Verksamhetsberättelse 2018
 2. Ekonomisk redogörelse
  1. Balansrapport
  2. Resultatrapport
 3. Revisionsberättelse
 4. Budget för 2019.
 5. Valberedningens förslag
 6. Slutrapport från arbetsgruppen för medlemsavgifter och aktiviteter för SrS.

Klubbens dokument från 2018.

  Styrelsemöte nr. 6 den 15:e november 2018.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 25:e oktober 2018.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 31:a juli 2018.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 8:e maj 2018.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 10:e april 2018.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 15:e mars 2018.  

  Årsmötesprotokoll 2018.  

  Kallelse till årsmöte torsdagen den 25:e januari 2018 kl. 11:00.

   Förslag till dagordning på årsmötet.
 1. Verksamhetsberättelse 2017
 2. Ekonomisk redogörelse
  1. Balansrapport
  2. Resultatrapport
 3. Revisionsberättelse
 4. Budget för 2018.
 5. Förslag om avgifter 2018.
 6. Motion 1
 7. Motion 2
 8. Valberedningens förslag
  Styrelse, tävlingskommitté, revisor och valberedning 2018.  

Klubbavgifter för 2018.

Årsavgift:1100:-för de som har Seniorschack Stockholm som huvudklubb.
Årsavgift: 800:-för de som betalar förbundsavgiften via annan klubb.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2018.

Årsavgift för passiv medlem är 400:- Passiv medlem har tillträde till lokalen i Rioträffen och Schacksalongerna på de tider klubben disponerar lokalen i fråga. Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i KM i blixt och snabbschack.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038 senast den 15:e februari.

Klubbens dokument från 2017.

  Styrelsemöte nr. 8 den 12:e december 2017.  

  Styrelsemöte nr. 7 den 21:a november 2017.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 7:e november 2017.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 8:e maj 2017.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 25:e april 2017.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 6:e april 2017.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 7:e februari 2017.  

  Årsmötesprotokoll 2017.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 4:e januari 2017.  

  Kallelse till årsmöte torsdagen den 26:e januari 2017.

 1. Verksamhetsberättelse 2016
 2. Ekonomisk redogörelse
  1. Balansrapport
  2. Resultatrapport
 3. Revisionsberättelse
 4. Budget för 2017.
 5. Förslag om avgifter 2017 och 2018.
 6. Proposition 1
 7. Motion 1
 8. Motion 2
 9. Valberedningens förslag
  Styrelse, tävlingskommitté, revisor och valberedning 2017.  

Klubbavgifter för 2017.

Medlemsavgift800:-

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2017.

Årsavgift för passiv medlem är 200:- Passiv medlem har tillträde till lokalen i Rioträffen och Schacksalongerna på de tider klubben disponerar lokalen i fråga. Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i tisdagsverksamheten.

Alla avgifter betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038

Årsmötet 2017 beslöt med hänvisning till klubbens goda ekonomi att subventionera förbundsavgifterna (240:- till Sveriges Schackförbund samt 100:- till Stockholms Schackförbund per medlem) avseende 2017 för de medlemmar som ska betala sina förbundsavgifter via Seniorschack Stockholm (SrS), d.v.s de som framgent ska ha SrS som sin huvudklubb. Årsmötets beslut innebär att årets sänkning av avgiften från 900:- till 800:- gäller för alla aktiva detta år.

Styrelsens tolkning av beslutet är att det ska omfatta även tillkommande medlemmar i år. Därmed betalar alla aktiva medlemmar under 2017 samma avgift d.v.s. 800:-

Klubbens dokument från 2016.

  Styrelsemöte nr. 6 den 7:e och den 14:e december 2016.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 23:e november 2016.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 19:e oktober 2016.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 16:e september 2016.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 2:a mars 2016.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 2:a februari 2016.  

  Årsmötesprotokoll 2016.  

  Kallelse till årsmöte den 27:e januari 2016.

 1. Verksamhetsberättelse 2015
 2. Ekonomisk redogörelse
 3. Revisionsberättelse
 4. Förslag om avgifter 2016 och 2017.
 5. Förslag till tävlingsverksamhet 2016.
 6. Budget för 2016.
  Styrelse, revisor och valberedning 2016.  

Klubbavgifter 2016

Medlemsavgift (helår)900:-

Avgiften kan delas upp i två delar: 500:- för vårterminen, som betalas före 15:e februari och 400:- för höstterminen, som betalas före 15:e september.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2016.

Årsavgift för passiv medlem är 200:- Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i tisdagsverksamheten.

Alla avgifter betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038

Klubbens dokument från 2015.

  Styrelsemöte nr. 8 den 10:e december 2015.  

  Styrelsemöte nr. 7 den 22:a oktober 2015.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 9:e september 2015.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 3:e juli 2015.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 7:e maj 2015.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 15:e april 2015.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 4:e mars 2015.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 9:e januari 2015.  

  Årsmötesprotokoll 2015.  

  Revisionsberättelse för helåret 2014.  

  Styrelse, revisor och valberedning 2015.  

Klubbavgifter 2015

Medlemsavgift (helår)900:-

Avgiften kan delas upp i två delar: 500:- för vårterminen, som betalas före 15:e februari och 400:- för höstterminen, som betalas före 15:e september.

Avgiften berättigar till deltagande i alla klubbens aktiviteter på måndagar till fredagar under 2015.

Årsavgift för passiv medlem är 200:- Passiv medlem äger ej rätt att deltaga i klubbens vår- och höstturneringar eller i tisdagsverksamheten.

Alla avgifter betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038

  Kallelse till årsmöte den 15:e januari 2015.

 1. Verksamhetsberättelse 2014
 2. Ekonomisk redogörelse
 3. Revisionsberättelse
 4. Förslag om avgifter 2015.
 5. Förslag till tävlingsverksamhet 2015.
 6. Budget för 2015.

Klubbens dokument från 2014.

  Styrelsemöte nr. 7 den 4:e december 2014.  

  Styrelsemöte nr. 6 den 6:e november 2014.  

  Styrelsemöte nr. 5 den 15:e oktober 2014.  

  Styrelsemöte nr. 4 den 22:a augusti 2014.  

  Styrelsemöte nr. 3 den 23:e april 2014.  

  Styrelsemöte nr. 2 den 27:e februari 2014.  

  Brev till Stockholms Schackförbund om planerna på ny lokal.  

  Styrelsemöte nr. 1 den 9:e januari 2014.  

  Årsmötesprotokoll 2014.  

  Styrelse, revisor och valberedning 2014.  

Klubbavgifter 2014

Medlemsavgift (halvår)500:-

Avgiften berättigar till deltagande i klubbens aktiviteter på tisdagar, onsdagar och torsdagar under första halvåret 2014.

Avgiften för andra halvåret 2014 bestäms senare.

Alla avgifter betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038

  Kallelse till årsmöte den 9:e januari 2014.

 1. Verksamhetsberättelse 2013
 2. Ekonomisk redogörelse t.o.m. december 2013.
 3. Revisionsberättelse
 4. Förslag om avgifter 2014.
 5. Förslag till tävlingsverksamhet 2014.
 6. Budget för 2014.

Klubbens dokument från 2013.

Klubbavgifter 2013

Medlemsavgift (helår)200:-
Deltagaravgift tisdagar (halvår)100:-
Turneringsavgift onsdagar (halvår)100:-
Turneringsavgift torsdagar (halvår)100:-

Alla avgifter betalas till klubbens bankgiro nr. 111-1038

  Styrelse, revisor och valberedning 2013.  

  Årsmötesprotokoll 2013.  

 Bilaga till Årsmötesprotokoll 2013: Ekonomisk redogörelse för helåret 2012. 

  Styrelsemöte 28:e februari 2013.  

  Styrelsemöte 2:a maj 2013.  

  Styrelsemöte 26:e augusti 2013.  

  Bilaga till styrelsemötesprotokoll 26:e augusti 2013.  

  Styrelsemöte 10:e oktober 2013 (inklusive bilaga 'Ekonomisk uppföljning').  

  Styrelsemöte 12:e december 2013 (inklusive bilaga 'Ekonomisk uppföljning').  

  Kallelse till årsmöte den 10:e januari 2013.

 1. Verksamhetsberättelse 2012
 2. Ekonomisk redogörelse
 3. Revisionsberättelse
 4. Förslag om avgifter och betalningsprincip.
 5. Förslag till tävlingsverksamhet 2013.
 6. Budget

Klubbens dokument från 2012.

  Styrelse, revisor och valberedning 2012.  

  Verksamhet 2012.  

  Medlemsavgifter 2012.  

  Budget för 2012.  

  Styrelsemöte 6:e december 2012.  

  Styrelsemöte 31:e oktober 2012.  

  Styrelsemöte 11:e oktober 2012.  

  Styrelsemöte 30:e augusti 2012.  

  Styrelsemöte 26:e april 2012.  

  Styrelsemöte 1:a mars 2012.  

  Styrelsemöte 12:e januari 2012.